Pantone Chips Pastel & Neon Coated Uncoated GB1504

Pantone chips Pastel & Neon Coated Uncoated GB1504 (C U)

 Phiên bản đặc biệt của dòng Pantone pastel & neon GG1504, nhưng loại này xé từng miếng màu ra được vì trong cuốn này thì 1 màu copy thành 6 miếng và đã cắt sẵn để tiện xé ra so màu hay đưa cho khách, gắn lên mẫu… Với mỗi trang A4 có 7 màu, mỗi màu lại được cắt thành 6 miếng cho 6 lần sử dụng. Pantone chips GB1504 là sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn khi cần giao dịch nhiều nơi 1 lúc. Sử dụng mã hàng 9. Ví dụ : 9320 c

Mô tả

Pantone quốc tế – Pantone màu chuẩn của Mỹ – Hoàn tòan qua con đường nhập khẩu.

Quyển Pantone Chips Pastel & Neon cũng với 210 màu nhưng ở định dạng xé được Là 1 sự cải tiến của nhà sản xuất cho những công ty có nhu cầu sử dụng vào nhiều mục đích.

Pantone màu quốc tế GG1504 và Pantone màu quốc tế chips GB1504 có thể làm bạn lẫn lộn khi mua Pantone và không biết nên chọn cây pantone nào cho phù hợp.