Category: PANTONE SPECIAL

Pantone Special

Pantone GP1606N-Solid Chips Coated & Uncoated

Cuốn Pantone GP1606N-Solid Chips Coated & Uncoated  là phiên bản mở rộng  của cuốn Pantone màu dạng quạt xòe GP1601N. Cũng gồm 1867 màu pha Pantone mã màu C và U. Mỗi mẫu màu được copy thành 6 miếng xé rời đươc nên gọi là chip dán. 2 cuốn, các trang riêng lẻ được cố định trên 1 miếng bìa cứng bằng...