Category: Pantone Special

Pantone Special

0

Pantone Fashion Home Interiors Cotton Chips FHIC400

Pantone Fashion Home Interiors Cotton Chips set FHIC400 – hay gọi tắt là Pantone FHIC400. Nhìn chung cuốn Pantone FHIC400 không khác gì cuốn Pantone quốc tế FHIC300 hay các cuốn Pantone khác trong dòng...

GG1505 0

Pantone Premium Metallic Chips GB1505

Pantone Premium Metallic Chips GB1505 – Pantone GB1505. 1 bộ gồm 1 cuốn lớn như lap top. 1 màu thành 6 màu, các màu có thể xé rời được. Màu ánh kim dùng cho in...

Pantone pastel & neon GB1504 0

Pantone Pastel & Neon Chips GB1504

Pantone Pastel & Neon Chips GB1504 – Pantone GB1504 Là phiên bản phóng lớn của cuốn Pantone pastel & neon GG1504 1 màu copy thành 6 màu, xé rời ra được. So sánh giữa Pantone...

0

Pantone Solid Chips Coated & Uncoated GP1606N

Pantone Solid Chips Coated & Uncoated GP1606N  – Pantone GP1606N. Nói đến Chips thì ta có thể nghĩ đến những miếng rời và Pantone chips GP1606N cũng vậy. Cuốn pantone chips GP1606N là phiên bản...

Pantone formula supplement - GP1601 supl 0

Pantone Formula Guide Supplement – Gp1601 supl

Cuốn Pantone Pantone Formula Guide Solid Coated & Solid Uncoated Supplement Tên gọi khác là GP1601 – Supl Là tệp màu bổ sung cho cuốn Pantone GP1601 – phiên bản năm 2015. Phiên bản cũ này...