Category: Pantone C-U 2017

Pantone for printing

pantone pastel neon GP1504 0

Pantone màu Pastel & Neon GG1504

Pantone màu Pastel & Neon GG1504 hay cuốn Pantone tập hợp các màu dạ quang và màu phấn. Cũng là một ttrong những cuốn Pantone chứa  những màu sắc đặc trưng như màu Pastel và...

pantone mau kim loai - metallic coated GP1507 0

Pantone màu kim loại GP1507

Pantone màu kim loại ( Pantone metallic coated) GP1507 Là bảng màu dành cho in ấn trên kim loại, với khoảng 300 màu kim loại trầm. Sự lựa chọn hoàn hảo khi cần lên màu...